Anh hùng chống Mỹ lên tiếng: Giải phóng cái… lồng, miền Nam đang sung …

https://youtu.be/zbmSrw-629M

__._,_.___