CXN_091217_12 707_ For the records : Infographic: Toàn cảnh Đại án 9.000 tỷ xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB, NBG, NTP, NX Sơn PVN, HV Thắm Ocean bank, Tram Be Sacombank, jailing Tram Be, recession getting wo rse, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, system cr umple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, bell tolled)

http://cafef.vn/infographic-toan-canh-dai-an-9000-ty-xay-ra-tai-ngan-hang-xay-dung-20170124144615626.chn

Infographic: Toàn cảnh Đại án 9.000 tỷ xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng

24-01-2017

Infographic: Toàn cảnh Đại án 9.000 tỷ xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng

Tòa phúc thẩm ngày 24/1/2017 đã tuyên án với các bị cáo trong đại án 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Tùng Lâm – 7PM

Theo Trí thức trẻ