Thêm một chiến thắng của Anh Ngô Kỷ : Việt Nam Quốc Dân Đảng lên án và tẩy chay Việt gian Phát Bùi


Việt Nam Quốc Dân Đảng lên án và tẩy chay Việt gian Phát Bùi

qdd3_zpsursdmwhp.jpg
Ngô Kỷ dự Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Liệt Nữ Yên Báy và Hội Luận Chính Trị do các hệ phái Quốc
Dân Đảng cùng hợp tác tổ chức, vào chiều Chủ Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2015, tại khách sạn
Sheraton, Garden Grove, thủ đô tỵ nạn Little Saigon, Nam California.

Little Saigon ngày 5 ngày 4 năm 2017

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Mười ngày qua, tôi có phổ biến bài “Việt gian Phát Bùi, Lê Xuân Khoa, Lê Minh Nguyên cấu kết phá nát cộng đồng chống cộng” http://chauxuannguyen.org/2017/03/27/anh-ngo-ky-viet-gian-phat-bui-le-xuan-khoa-le-minh-nguyen-cau-ket-pha-nat-cong-dong-ch-ong-cong/, và sau buổi hội luận chính trị đó, tôi có viết tiếp bài “Bọn truyền thông, báo chí tại Little Saigon nói láo, gian xảo với độc giả” http://chauxuannguyen.org/2017/04/02/bao-chi-csvn-bo-lao-bo-leu-800-to-cung-duoc-nhung-bao-chi-hai-ngoai-noi-sai-khong-ph-ai-lao-mot-chu-la-khong-chap-nhan-duoc-hoan-ho-anh-ngo-ky-vach-mat-bon-bo-lao-de-nh-ung-nhan-vat-nhu-dao-minh-q/, hôm nay tôi viết tiếp bài liên quan đến diễn tiến buổi hội luận chính trị do bọn Việt gian thông đồng, cấu kết thực hiện vào 26 tháng 3 năm 2017 vừa qua.

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Trước khi tôi phổ biến công khai bài viết phản đối buổi hội luận chính trị do các Việt gian Phát Bùi, Lê Minh Nguyên, Lê Xuân Khoa tổ chức, thì tôi đã gọi điện thoại cảnh báo với một số người nằm trong danh sách diễn giả, và đề nghị là họ nên rút lui ngay lập tức vì buổi hội luận chính trị này vì có sự hiện diện của Việt gian Phát Bùi, việc ngồi chung “panel diễn giả” với Việt gian Phát Bùi là một hành động đồng lõa với tội phạm, phản bội cộng đồng.

Theo danh sách được ban tổ chức thông báo trước, thì sẽ có 15 diễn giả đã đồng ý tham dự buổi hội luận chính trị này, nhưng cuối cùng chỉ còn lại 9 người diễn giả, còn 6 diễn giả khác thì rút lui, từ chối không làm diễn giả nữa vì họ không chấp nhận sự có mặt của Việt gian Phát Bùi, họ muốn bày tỏ thái độ tẩy chay sự hiện diện của Việt gian Phát Bùi. Đặc biệt trong số 6 diễn giả rút lui này có hai nhân vật đang sống tại Little Saigon và đang giữ chức vụ cao cấp trong hai tổ chức chính trị, cộng đồng, đó là Ông Phan Thanh Châu, Thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng, và Ông Trương Ngãi Vinh, Chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali. Tôi hy vọng từ nay về sau, bất cứ cá nhân hay hội đoàn nào có tổ chức lễ lộc, hay hội luận, hội thảo gì, thì hãy thấy cái gương của Việt Nam Quốc Dân Đảng và Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali, mà không nên mời mọc Việt gian Phát Bùi tham dự, kẻo chuốc lấy sự nguyền rủa, khinh bỉ, phản đối, tẩy chay của cộng đồng.

lmn114_zpsw7vg8f5t.jpg

Trong số 9 diễn giả tham dự, có tên Việt gian Phát Bùi (ngồi góc phải,)

và Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn “bao che” Việt gian Phát Bùi (ngồi góc trái)

pp8_zpsz38mjvrc.jpg

Việt gian Phát Bùi

pp7_zpsy3bolbe7.jpg

Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn “bao che” Việt gian Phát Bùi

pp4_zpsbmbcilop.jpg

Việt gian Lê Minh Nguyên, Phó chủ tịch Tân Đại Việt, điều hợp buổi hội luận chính trị

pp2_zps9kpdfpmo.jpg

Việt gian Phát Bùi và Việt gian Lê Minh Nguyên luôn cấu kết làm lợi cho Việt cộng

Kính thưa Quý Đồng Hương,

“Nói có sách mách có chứng,” để chứng minh điều tôi nói ở trên, mời quý vị đọc nguyên văn lá thư của Ông Phan Thanh Châu, là một trong tám thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng, đã viết thư tường trình cho toàn thể thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng, để trình bày lý do tại sao Ông Phan Thanh Châu quyết định rút lui, từ chối không còn làm diễn giả cho buổi hội luận chính trị này nữa. Tám thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng gồm có các Ông:

– Lê Thành Nhân : Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành
– Trần Tử Thanh: Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu
– Lê Quốc Việt: Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát và các thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương VNQDĐ, đại diện cho Cơ Sở Đảng ở khắp nơi trên thế giới gồm các Ông: Nguyễn Khắc Ninh – Phan Thanh Châu – Lê Trung Khương – Trần Minh Vũ và Trần Việt Đạo.

Ông Phan Thanh Châu (Trong Email ông lấy tên là Thang Phan)

lmn77_zpsu6ne9vpe.jpg

tc4_zpsogjiebvx.jpg

Thư của Ông Phan Thanh Châu gởi toàn thể thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng.
Để bảo mật hoạt động đấu tranh, tôi xin phép Delete tất cả địa chỉ Email của các
thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng.

From: Thang Phan
Sent: Friday, March 24, 2017 3:30 PM
To:
Subject: Fwd: ThưMời_AnhPhanThanhChâu

Thân chuyển đến quý Đ/c về quyết định của tôi không tham gia vào Panel của các Diễn giả trong Buổi Hội Thảo Chính Trị do Đảng Tân Đại Việt tổ chức vào ngày 26/3/2017 sắp tới.
Tôi đã chuẩn bị cho phần thuyết trình của mình khá kỷ lưỡng nhưng đành phải khước từ bởi giờ chót trong Panel Diễn Giả có thêm tên của Phát Bùi, một người hiên đang bị dư luận khắp nơi lên án, tẩy chay và chống đối (điều nầy chúng ta đều biết rất rõ tại sao). Ngồi chung trong Panel nhưng “đồng sàn mà dị mộng” và quan trọng có thể ảnh hưởng đến uy tín của VQ mình nên cho dù có làm buồn lòng anh em Tân Đại Việt tôi vẩn phải có quyết định như đã trình bày.
Thân mến,
Phan Thanh Châu

(ngưng trích)

Ông Phan Thanh Châu (1), một người đồng hương (2) và Ngô Kỷ (3) trong Ngày Liên Trường Quảng Nam – Đà Nẳng 5/9/2011

1q312_zpskhnjqx4t.jpg

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Qua lá thư trình bày của Ông Phan Thanh Châu ở trên, quý vị đã thấy Ông Phan Thanh Châu giải thích lý do mà ông rút lui ra khỏi thành phần diễn giả buổi hội luận chính trị, là vì ông không chấp nhận việc Ban Tổ Chức buổi hội luận chính trị lại sắp xếp cho Việt gian Phát Bùi cùng ngồi trong “panel diễn giả.” Đây không phải chỉ là quyết định riêng của cá nhân Ông Phan Thanh Châu, mà còn là quyết định chung của Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đây là cái tát nẩy lửa vào mặt tên Việt gian Phát Bùi, cũng như một gáo nước lạnh vào mặt tên Việt gian Lê Minh Nguyên, phó chủ tịch Tân Đại Việt, người đứng ra tổ chức buổi hội luận chính trị này.

Dù rằng Việt gian Phát Bùi hiện tại là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, đồng thời là nghị viên thành phố Garden Grove, thế mà bị các đảng phái cách mạng và tổ chức cộng đồng xa lánh, tẩy chay. Đây là một thông điệp mạnh mẽ của tổ chức đảng phái chính trị và cộng đồng bày tỏ thái độ phản kháng đối với hành vi bưng bô Việt cộng và nối giáo Tàu cộng phản bội lại dân tộc, phản bội lại cộng đồng của Việt gian Phát Bùi.

Quyết định của Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng khi công khai ra mặt khinh bỉ, tẩy chay, phản đối Việt gian Phát Bùi là một quyết định sáng suốt, khôn ngoan, đứng đắn, và đúng theo chủ trương, đường lối của Việt Nam Quốc Dân Đảng đã đề ra là: “Muốn cứu dân, cứu nước trước hết phải đấu tranh giải thể chế độ CSVN, xây dựng một thể chế tự do dân chủ thật sự. Không hoà hợp hoà giải với Cộng Sản, cương quyết chống lại hòa hợp hoà giải với CSVN dưới bất cứ hình thức nào.”

Nhân đây, tôi mời quý vị bấm vào Link dưới để đọc bài “Nhận Định Tình Hình Chính Trị, Đề Ra Chủ Trương Đường Lối VNQDĐ (phần III),” nói về sách lược của Việt Nam Quốc Dân Đảng trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản:

http://cautrucdanchu.com/nhan-dinh-tinh-hinh-chinh-tri-de-ra-chu-truong-duong-loi-vnqdd-phan-iii/

Kính thưa Quý Đồng Hương,
Song song với việc Ông Phan Thanh Châu, Thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng rút lui ra khỏi thành phần diễn giả buổi hội luận chính trị vì có sự xuất hiện của Việt gian Phát Bùi, thì cùng lúc đó, Ông Trương Ngãi Vinh, Chủ tịch hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali cũng tuyên bố rút lui khỏi thành phần diễn giả buổi hội luận chính trị này, vì phát giác có Việt gian Phát Bùi tham dự. Đây không phải chỉ là quyết định của cá nhân Ông Trương Ngãi Vinh, Chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali, mà còn là quyết định chung của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali, trong đó có cả Hội Đồng Giám Sát và Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng.
Sự kiện Ông Trương Ngãi Vinh rút lui ra khỏi thành phần diển giả buổi hội luận chính trị nhằm bày tỏ sự khinh bỉ, lên án, tẩy chay Việt gian Phát Bùi phản quốc, phản bội cộng đồng, đã khiến cho Việt gian Phát Bùi cảm thấy nhục nhả, bực bội và tức tối vô cùng. Việt gian Phát Bùi “đường đường” là Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, thế mà lại bị Ông Trương Ngãi Vinh, Chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali “đá giò lái” như vậy khiến Việt gian Phát Bùi đắng cay, xấu hỗ, đau đớn vô cùng. Toàn thể Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali quyết định không đồng ý để Ông Trương Ngãi Vinh “ngồi cùng mâm” với Việt gian Phát Bùi trong buổi hội luận chính trị này, là vì họ không muốn bị đồng hương kết án họ “chăn gối” với kẻ thù, cũng như họ muốn thực thi đứng đắn Nội Quy Cộng Đồng, tức chống lại lập trường thân cộng của Việt gian Phát Bùi, qua việc Việt gian Phát Bùi chủ trương hòa hợp hòa giải, ngồi cùng bàn ăn tiệc với Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh, cũng như thông đồng cấu kết làm ăn với Tàu cộng bằng cách bỏ phiếu YES để hướng dẫn phái đoàn thành phố Garden Grove qua Thượng Hải, Tàu cộng chiêu dụ đầu tư.

Chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali Trương Ngãi Vinh tuyên bố rút lui buổi hội luận chính trị

1q4_zps32091hbm.jpg

1q8_zpsebnbjkfy.jpg

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Thật là quá mâu thuẫn và vô cùng nghịch lý, vì trong khi tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại Little Saigon nói riêng, và hải ngoại nói chung đang chống đối việc tiếp xúc, nói chuyện, hòa hợp hòa giải với Việt cộng thì Việt gian Phát Bùi, nhân danh là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali lại xách mặt tới ngồi cùng bàn tiệc với Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh ngày 22 tháng 10 năm 2015. Trong khi đồng bào quốc nội lẫn hải ngoại chống đối mạnh mẽ Tàu cộng xâm chiếm quê hương, đặc biệt sôi sục biểu tình chống đối Tập Cận Bình qua hội họp tại Palm Springs, Florida, thì trái lại Việt gian Phát Bùi lại đưa ra dự luật ủng hộ làm ăn, giao lưu với Tàu cộng, và bỏ phiếu YES để hướng dẫn phái đoàn thành phố Garden Grove qua Thượng Hải, Tàu cộng ký kết đầu tư. Điều “trái cẳng ngỗng” là Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn với chức vụ Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai lại nhảy ra làm “Lê Lai cứu chúa,” “làm chứng gian” để bao che tội lỗi cho Việt gian Phát Bùi, đi ngược đường lối chống cộng sản, chống Việt gian của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai. Thật “bó tay”!

Trên thực tế, từ lúc đầu, ông Phan Kỳ Nhơn “không hề” chỉ định Việt gian Phát Bùi lên lầu ngồi chung bàn tiệc với tên Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh, mà ông Phan Kỳ Nhơn chỉ yêu cầu Việt gian Phát Bùi vào ngồi tại Lobby của khách sạn để theo dõi các thực khách vào khách sạn mà thôi, thế mà sau khi Việt gian vào trong Lobby rồi, thì Việt gian Phát Bùi dùng “đường dây” liên hệ để tên Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh cho người xuống Lobby mời Việt gian Phát Bùi lên lầu và ngồi chung bàn tiệc với tên Đại sứ Việt cộng Pham Quang Vinh để thù tạc “chén chú chén bác” với nhau. Thử hỏi nếu Việt gian Phát Bùi không có liên hệ gì với Việt cộng từ trước, thì làm sao Việt gian Phát Bùi được phép ngồi chung bàn tiệc với Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh được? Đây là một vấn đề rất dễ nhận biết sự thật, thế mà cái bọn “khuyển mã” trong cộng đồng cứ “bịt mắt, bịt tai” mà đi binh vực, bao che cho Việt gian Phát Bùi thì thật là một điều quá sức ngu xuẩn và cuồng tín, xuẫn động. Tình trạng này cần phải chấm dứt ngay lập tức, bất cứ cá nhân nào, tổ chức nào nhân danh là người Việt tỵ nạn chống cộng thì hãy tỉnh thức mà lên tiếng chống đối và tẩy chay Việt gian Phát Bùi, và lột mặt nạ Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn đang núp dưới danh nghĩa chống cộng để che chở Việt gian Phát Bùi.

Trong những bài viết tới, tôi sẽ lần lượt đưa ra những nhân vật thân tín, “cánh tay mặt của Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn tố cáo và lột mặt nạ sự dối trá, lừa đảo của Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn trong việc bao che cho hành động phản quốc, phản bội cộng đồng của Việt gian Phát Bùi. Tôi tin rằng với sự lên tiếng công khai của những nhận vật thân tín, “cánh tay mặt” của Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn này, thì Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn sẽ khó có cơ hội “chạy trốn” sự thật. Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn đã nói láo, đã nhảy ra “nhận tội thế” cho Việt gian Phát Bùi, bởi vì bây giờ lập trường chính trị của Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn đã bị chao đảo, đã bị Việt gian Phát Bùi mua chuộc, đã chấp nhận cúi đầu đi “bưng bô” cho Việt gian Phát Bùi để kiếm chút danh lợi nhỏ nhoi do Việt gian Phát Bùi ban phát, cho nên Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn không còn quan tâm đến lập trường chống Việt cộng, chống Việt gian nữa. Quý vị hãy tin tôi đi vì bản tính tôi là “nói có sách mách có chứng,” do đó xin hãy chờ đợi trong thời gian sắp tới đây, còn rất nhiều sự thật sẽ được tuần tự phơi bày, rất tiếc tôi làm việc đơn độc nên hơi chậm, mong quý vị thông cảm vì trình bày một sự việc khá là phức tạp, tế nhị và lắm công phu. Tất cả những gì THái Thu7o785ng Hoàng Phan Kỳ Nhơn làm bây giờ chỉ là”mị dân” nhằm qua mắt cộng đồng và lừa gạt cộng đồng mà thôi. Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn bây giờ không còn là Chủ tịch “Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai,” mà đã biến thành Chủ tịch “Liên Ủy Ban Bao Che Cộng Sản Và Tay Sai” rồi, bây giờ đã biến thành “Kỳ Nhông” đổi màu rồi !

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Trong khi thiên hạ, các diễn đàn mạng, cơ quan truyền thông, báo chí Việt ngữ thì xôn xao về chuyện Bắc Hàn mới bắn thêm hỏa tiển, chuyện Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump mặc đồ màu green tiếp Queen Rania của Jordan, chuyện Quán Vua Bún mở nhạc đỏ, chuyện Tổng thống Donald Trump gặp Tập Cận Bình ở Florida vân vân và vân vân, thì tôi ngồi đây tiếp tục viết bài lột mặt nạ tên Việt gian Phát Bùi, và tố cáo Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn làm “Lê Lai cứu chúa,” làm chứng gian để bao che cho hành động Việt gian Phát Bùi ngồi chung bàn tiệc với Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh nhằm thực hiện nghị quyết 36 hòa hợp hòa giải với Việt cộng. Tôi là con người rất thực tế, chỉ quan tâm đến những việc trong tầnm tay mình mà thôi. Tôi không thuộc loại thùng rỗng kêu to, không nổ sảng, không treo đầu dê bán thịt chó, không đánh trống bỏ dùi, không đầu voi đuôi chuột, không huyên hoang nói chuyện đội đá vá trời, không tuyên ngôn, tuyên cáo, hiến chương rỗng toét, không diễn văn diễn từ trên trời dưới đất.

Bản tính tôi là không nói thì thôi, không viết thì thôi, không làm thì thôi, mà khi tôi đã ra tay rồi thì phải đi cho đến tận cùng vấn đề, phương pháp làm việc của tôi là tôn trọng sự thật “nói có sách mách có chứng,” và mục đích tối thượng là bảo vệ Chính Nghĩa Quốc Gia chống Việt cộng, chống Việt gian. Tôi không thuộc loại bọn chính trị gia xôi thịt, hay bọn truyền thông, báo chí Việt ngữ lưu manh khốn nạn nhan nhãn trong cộng đồng, chuyên bày trò tấn công người này người nọ nhằm hù dọa, tống tiền, tống tình đối tượng. Cộng đồng người Việt tỵ nạn hiện nay đang dung dưỡng một lũ người bẩn thỉu, hạ cấp mà trong đó có đủ thành phần, tầng lớp, bọn này chỉ biết “vinh thân phì gia,” nịnh trên đạp dưới, cúi đầu bưng bô, luồn cúi, nịnh bợ cho những nhân vật có chút tiếng tăm, danh vị như Việt gian Phát Bùi, Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn, bọn khuyển mã này răm rắp “cúc cung tận tụy” dù rằng trên thực tế Việt gian Phát Bùi và Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn đang phản bội cộng đồng, đang làm lợi cho Việt cộng.

Tôi thách đố bất cứ ai có thể phản biện lại tôi, hoặc chứng minh những điều tôi lên án, tố cáo, lột mặt nạ Việt gian Phát Bùi, Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn là sai trái, là không đúng sự thật. Ngạn ngữ có câu “Nếu không chống được, thì hãy đi theo,” thế thì nếu không ai có thể chống lại được việc tôi đang làm, nếu không ai có thể chứng minh tôi sai, thì hãy đứng cùng tôi để diệt cho được cái tên Việt gian Phát Bùi và dạy cho Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn một bài học đích đáng.

Tôi từng đề nghị giải pháp là Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn lên ngồi trả lời “máy sự thật” hoặc đem gia đình ra “thề độc” để chứng minh Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn không nói láo, nhưng Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn đã từ chối, không dám nhận lời thách đố của tôi. Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn đang lợi dụng chỗ đứng và danh xưng là Chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai để đứng ra làm cái khiên, cái lá chắn che chở cho Việt gian Phát Bùi. Thử hỏi Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn nhân được “mưa móc” gì từ Việt gian Phát Bùi trả công để làm như vậy? Hãy trả lời đi và trong các bài viết tới, tôi sẽ lần lược phơi bày những lời tố cáo Thái Thượng Hoàng Phan Kỳ Nhơn bởi những nhân vật thân cận, thuộc loại “cánh tay mặt” của ông ta, thì chắc chắn ông ta sẽ hết đường chối quanh chối quẩn như hiện nay. Nếu ông Phan Kỳ Nhơn có khôn và có muốn “hồi chánh” về với Chính Nghĩa Quốc Gia thì hãy lên tiếng nhận tội ngay bây giờ kẻo trể, kẻo muộn màng.

Xin mời quý vị theo dõi các bài viết mới, cũ trong phần PHỤ ĐÍNH. Xin hẹn quý vị vào các bài viết tới với nhiều tin tức “sốt dẻo” và “hot.”

Trân trọng,

Ngô Kỷ

PHỤ ĐÍNH

Thông Cáo Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
lên án Bùi Phát gặp gở Đại sứ Việt cộng Phạm Quang VinhCĐNVQGHK – Thông cáo về việc ông Bùi Phát chủ tịch CĐNVQG Nam Cali gặp đại sứ Việt cộng
https://tienggoicongdan.com/20 17/01/15/cdnvqghk-thong-cao-ve -viec-ong-bui-phat-chu-tich-cd nvqg-nam-cali-gap-dai-su-viet- cong/
tcd1_zpskqossnsl.jpg

tcd2_zpskslg6yis.jpg

Mời bấm vào các Links để đọc các bài viết cũ liên quan đến Việt gian Phát Bùi,
“Thái Thượng Hoàng” Phan Kỳ Nhơn và băng đảng phản bội cộng đồng tỵ nạn

Nói với truyền thông Việt ngữ “Đệ Tứ Quyền cao quý nhưng cũng lắm trách nhiệm

http://chauxuannguyen.org/2017/04/07/anh-ngo-ky-day-bon-cali-lam-truyen-thong-noi-voi-truyen-thong-viet-ngu-de-tu-quye-n-cao-quy-nhung-cung-lam-trach-nhiem/

Bọn truyền thông, báo chí Việt ngữ tại Little Saigon nói láo, gian xảo với độc giả

http://chauxuannguyen.org/2017/04/02/bao-chi-csvn-bo-lao-bo-leu-800-to-cung-duoc-nhung-bao-chi-hai-ngoai-noi-sai-khong-ph-ai-lao-mot-chu-la-khong-chap-nhan-duoc-hoan-ho-anh-ngo-ky-vach-mat-bon-bo-lao-de-nh-ung-nhan-vat-nhu-dao-minh-q/

Việt gian Phát Bùi, Việt gian Lê Xuân Khoa, Việt gian Lê Minh Nguyên cấu kết phá nát cộng đồng chống cộng

http://chauxuannguyen.org/2017/03/27/anh-ngo-ky-viet-gian-phat-bui-le-xuan-khoa-le-minh-nguyen-cau-ket-pha-nat-cong-dong-ch-ong-cong/

Việt gian Phát Bùi, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia lộ rõ bộ mặt liên hệ Việt cộng

Anh Ngô Kỷ: Việt gian Phát Bùi, Chủ tịch CĐNVQG Nam Cali “lộ rõ bản mặt” liên hệ Việt c ộng

Phát Bùi, Phan Kỳ Nhơn liên hệ “Thủ Tướng Đào Minh Quân và Chính Phủ QGVNLT từ lâu
http://www.truclamyentu.info/v ietnamsea/bui-phat_phan-ky-nho n_dao-minh-quan-cong-tac-voi-n hau-tu-lau.html

Ông Phan Kỳ Nhơn và “Thủ Tướng” Đào Minh Quân hợp tác chính sách “Việt Không Giết Việt”???

http://www.truclamyentu.info/v ietnamsea/phan-ky-nhon_dao-min h-quan.html

Phó Chủ tịch CĐ Nguyễn Bảo tuyên bố “chấm dứt hợp tác với Chủ tịch CĐ Bùi Phát”

http://www.truclamyentu.info/v ietnamsea/pct-nguyen-bao-cham- dut-hop-tac-voi-ctcd-bui-phat. html

Ngô Kỷ minh xác sự “chụp mũ” của băng đảng “Thái Thượng Hoàng” Phan Kỳ Nhơn

http://chauxuannguyen.org/2017 /03/04/cxn-_030417_12-094_-tui -khong-biet-chuyen-anh-ngo-ky- bi-cam-cua-trg-phien-hop-cong- dong-v-a-tns-janet-nguyen-bi- duoi-khoi-san-thuong-vien-cali -su-kien-nao-xay-ra-trc-ca- hai-deu-kh-ong-chap-nhan-dc/

Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali Phát Bùi bị chất vấn “về Việt Nam hay chưa?”

https://www.bacaytruc.com/inde x.php?option=com_content&view= article&id=14551:-ch-tch-cng-n g-ngi-vit-quc-gia-nam-cali-pha t-bui-b-cht-vn-qv-vit-nam-hay- chaq&catid=34:din-an-c-gi&Item id=53

Ngô Kỷ bị phe đảng Phan Kỳ Nhơn trả thù một cách đốn mạt, đê tiện

http://www.truclamyentu.info/v ietnamsea/ngo-ky-bi-phan-ky-nh on-tra-thu.html
http://chauxuannguyen.org/2017 /02/27/buon-cho-cong-dong-nv-o -little-saigon-khi-anh-ngo-ky- vach-mat-viet-gian-bui-phat- thi-ong-phan-ky-nhon-lam-chung -lao-cho-viet-gian-bi-anh-ngo- ky-vach-mat-thi-lai-dam-ra- oan-thu-va-du-ng-muu-chuoc-he/

Ý kiến đồng hương “không tha” Việt gian Phát Bùi

http://chauxuannguyen.org/2017 /02/17/cxn-_021717_12-045_-hoa n-ho-anh-ngo-ky-lai-mot-chien- thang-chong-bon-viet-gian-cs- y-kie-n-dong-huong-khong-tha- viet-gian-phat-bui/

Ngô Kỷ minh xác: “Không bao giờ xúc phạm đến tất cả quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa”

http://chauxuannguyen.org/2017 /02/06/cxn-_020617_12-009_-loi -xin-loi-cua-cxn-den-anh-ngo- ky-ma-sao-nien-truong-bui-tron g-nguye-n-khoa-18-thu-duc-co- the-bia-dat-trang-tron-nhu-vay -tat-ca-nhung-gi-han-viet-tron g-emai-l-ngo-ky-minh/

Ngụy Vũ (Đài NVR) phỏng vấn Ngô Kỷ về Ô. Phan Kỳ Nhơn “bao che” Vg. Phát Bùi

https://www.youtube.com/watch? v=oBiu0_8THVs&feature=youtu.be

http://chauxuannguyen.org/2017 /01/31/anh-ngo-ky-nguy-vu-dai- nvr-phong-van-ngo-ky-ve-o-phan -ky-nhon-bao-che-vg-phat-bui/

Đả đảo “Thái Thượng Hoàng” Phan Kỳ Nhơn “bao che” Việt gian Phát Bùi

http://chauxuannguyen.org/2017 /01/23/anh-ngo-ky-da-dao-thai- thuong-hoang-phan-ky-nhon-bao- che-vg-phat-bui/

Thông Cáo của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ về việc Bùi Phát ngồi ăn tiệc với đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh

CĐNVQGHK – Thông cáo về việc ông Bùi Phát chủ tịch CĐNVQG Nam Cali gặp đại sứ Việt cộng

https://tienggoicongdan.com/20 17/01/15/cdnvqghk-thong-cao-ve -viec-ong-bui-phat-chu-tich-cd nvqg-nam-cali-gap-dai-su-viet- cong/

Việt gian Phát Bùi mướn “ca nô” Hương Lan hát gây quỹ Diễn Hành Tết Đinh Dậu 2017

http://chauxuannguyen.org/2017 /01/13/viet-gian-phat-bui-muon -ca-no-huong-lan-hat-gay-quy-d ien-hanh-tet-dinh-dau-2017/

City Garden Grove hủy bỏ đi Tàu cộng, VG. Phát Bùi tức “hộc máu”

http://chauxuannguyen.org/2017 /01/15/anh-ngo-ky-city-garden- grove-huy-bo-di-tau-cong-vg-ph at-bui-tuc-hoc-mau/

Bằng chứng Việt gian Phát Bùi ăn tiệc với Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh

http://chauxuannguyen.org/2017 /01/10/anh-ngo-ky-bang-chung-v iet-gian-phat-bui-an-tiec-voi- dai-su-viet-cong-pham-quang- vin-h/

Mưu đồ bưng bô Tàu cộng của chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali Phát Bùi sẽ bị đánh tan

http://chauxuannguyen.org/2017 /01/08/anh-ngo-ky-muu-do-bung- bo-tau-cong-cua-chu-tich-cd-ph at-bui-se-bi-danh-tan/

Chống Nghị viên Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali để bảo vệ thành trì chống cộng

http://chauxuannguyen.org/2016 /12/27/chong-nv-phat-bui-chu-t ich-cdnvqg-nam-cali-de-bao-ve- thanh-tri-chong-cong/

Việt cộng lợi dụng tang lễ bà Đặng Tuyết Mai dựng lại xác chết Nguyễn Cao Kỳ

http://chauxuannguyen.org/2017 /01/03/viet-cong-loi-dung-tang -le-ba-dang-tuyet-mai-dung-lai -xac-chet-nguyen-cao-ky/

Việt gian Phát Bùi thắt cà vạt cờ “Vàng Ba Sọc Đỏ” hùng hổ chửi Việt cộng tại địa điểm xuất quân tại
Little Saigon trước khi đi biểu tình chống đại sứ Việt cộng tại Los Angeles ngày 22 tháng 10 năm 2015

1q22_zpscvurohmi.jpgV

Việt gian Phát Bùi thắt cà vạt cờ “Vàng Ba Sọc Đỏ” chửi Việt cộng um sùm tại trước khách sạn
Los Angeles biểu tình chống đại sứ Việt cộng tổ chức ăn tiệc ngày 22 tháng 10 năm 2015

1q36_zps2kpqx4pv.jpg

Việt gian Phát Bùi lên lầu khách sạn ngồi chung bàn ăn tiệc với Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh
thì ngậm miệng, nín re, cung kính lặng thinh để lắng nghe lời giáo huấn và dạy dỗ của tên đại sứ Việt cộng.
Đặc biệt là Việt gian Phát Bùi vì muốn bày tỏ thái độ “bưng bô” cho Việt cộng, nên hắn đã tháo vất bỏ đi
cái cà vạt cờ “Vàng Ba Sọc Đỏ,” mà không dám thắt cà vạt cờ “Vàng Ba Sọc Đỏ” trên cổ áo trong buổi tiệc
ngày 22 tháng 10 năm 2015 này mà hắn là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia. Hắn chỉ muốn tôn kính và
vinh danh lá cờ máu cộng sản màu đỏ sao vàng trên bàn hắn ngồi chiêm ngưỡng mà thôi. Thật khốn mạt, hèn mạt và nhục nhả vô cùng.

pl1_zps1q4lomag.jpg

pqv93_zpspyu722fm.jpgvào

Việt gian Phát Bùi (mũi tên) ngồi cùng bàn tiệc với Đại sứ Việt cộng Phạm Quang Vinh,
Tổng lãnh sự Việt cộng Trần Thị Hiếu Hạnh, Việt gian Đinh Viết Tứ, Việt gian Phùng Tuệ Châu v.v…
http://vietnamembassy-usa.org/ vi/hoat-dong/2015/10/cong-dong -nguoi-viet-o-nuoc-ngoai-la- bo-phan-khong-tach-roi-cua-dan -toc

pqv54_zpsrf5yegid.jpg

Hai mũi tên là: Đại sứ cộng sản Việt Nam Phạm Quang Vinh (đứng) và Bùi Phát (ngồi),
nhìn kỹ thì thấy giữa bàn tiệc là lá cờ máu CSVN màu đỏ sao vàng (trong khoanh tròn.)

dss23_zpsfca0gwl8.jpg

Tài liệu chứng minh Việt gian Phát Bùi “bưng bô” Tàu cộng


Mời bấm Link dưới, xem và nghe nghị viên Bùi Phát bỏ phiếu YES

ủng hộ việc hướng dẫn phái đoàn đi Thượng Hải, Tàu cộng ký kết làm ăn

Phat Bui bo phieu thuan cho Garden Grove di Tau cong lam an
https://www.youtube.com/watch? v=pZldqqTDLd0&feature=youtu.be

c6_zpsvo5gkuqi.jpg

c8_zpsqwjre8ij.jpg

Cần trừng trị nghị viên Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali vì làm Việt gianLittle Saigon ngày 12 tháng 12 năm 2016,

Kính thưa Quý Đồng Hương,

Khoảng một tháng nay, tôi có lên tiếng phản đối việc ông Nghị Viên Phát Bùi bỏ phiếu chấp thuận cho phái đoàn Thành Phố Garden Grove gồm 6 người, trong đó có 3 nghị viên và 3 nhân viên thành phố đi qua Thượng Hải, Tàu cộng để họp làm ăn. Tôi ngỡ là ông Phát Bùi tỉnh thức và hối hận, ăn năn về việc làm sai trái và phản bội cộng đồng, mà quay về với Chính Nghĩa Quốc Gia chống Việt cộng, chống Tàu cộng. Nhưng ông Phát Bùi vẫn ngoan cố, cứng đầu, chẳng những ông không chịu phục thiện, mà ông còn nguyền rủa, chửi bới, chụp mũ tôi. Điều kiện tôi đòi hỏi ông Phát Bùi là bỏ phiếu lại, và lá phiếu lần sau này phải là lá phiếu NO, tức chống lại việc đi Tàu cộng thông đồng làm ăn. Nếu ông Phát Bùi chỉ đơn thuần là một nghị viên của thành phố thì tôi chẳng phải quan tâm, nhưng ông lại còn giữ chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, mà quan điểm chính trị của Cộng Đồng là chống đối mạnh mẽ Tàu cộng.

Để quý vị thấu hiểu ngọn nguồn vấn đề một cách rõ ràng, tôi xin trình bày lần lượt sau đây. Trước hết mời quý vị bỏ ra 15 phút để xem Hội Đồng Thành Phố Garden Grove bỏ phiếu đi Tàu cộng. Trong khi Hội Đồng có 5 người, thì lại có 3 Việt Nam, Thị Trưởng Bảo Nguyễn bỏ phiếu NO, Nghị Viên Chris Phan không bỏ phiếu, còn Nghị Viên Phát Bùi thì bỏ phiếu YES cùng với 2 người Mỹ bỏ phiếu YES. Kết quả là 3 YES, 1 NO và 1 không bỏ phiếu. Bên YES thắng, do đó thành phố Garden Grove sẽ cử phái đoàn 6 người đi Tàu cộng họp hội làm ăn.

Trước khi quý vị xem cái Youtube buổi bỏ phiếu, tôi xin trình bày tổng quát và tóm lược nội dung buổi bỏ phiếu này để quý vị hiểu sơ qua trong buổi bỏ phiếu đó họ đối đáp và ăn nói như thế nào. Khi hiểu sơ qua nội dung trước, thì quý vị dễ hiểu hơn khi xem cái phim Youtube.

Sau đây là tóm lược nội dung xảy ra trong buổi bỏ phiếu:

Từ 0:00 đến 0:15, Cô thư ký tuyên bố buổi họp để cho phép thành phố Garden Grove đi Thượng Hải (Tàu cộng) và New York.

Từ 0:15:10, Ông City Manager Scott C. Stiles nói là số người đi gồm từ 5 đến 6 người, các Nghị Viên và nhân viên đi Thượng Hải 3 ngày để họp với đại công ty Thượng Hải Construction. Công ty này đã bỏ tiền ra tại Garden Grove 350 triệu đô la rồi, và họ sẽ đầu tư thêm 1 tỷ đô la nữa. Ông nói công ty mời phái đoàn thành phố Garden Grove qua Thượng Hải để họp với Hội Đồng Quản Trị tại Thượng Hải.

Từ 5:23, Thị Trưởng Bảo Nguyễn hỏi lại là “sẽ đi bao nhiêu người?”

Từ 5:27, Ông City Manager Scott C. Stiles trả lời là từ 5 đến 6 người, trong đó có 3 nghị viên.

Từ 6:29, Thị Trưởng Bảo Nguyễn hỏi lại:” Họ sẽ bỏ ra một tỉ đô la?”

Từ 7:07: Ông City Manager Scott C. Stiles ca ngợi công ty Tàu này, và khuyên thành phố nên tạo cảm tình và giao hảo tốt với công ty Tàu này.

Từ 7:20, Nghị Viên Steve Jones nói rằng hiện công ty Tàu này đã bỏ ra 137 triệu đô la một cách nhan chóng, và họ sẽ bỏ ra thêm 450 triệu đô la nữa.

Từ 8:46, Thị Trưởng Bảo Nguyễn hỏi là liệu có thể xếp đặt cuộc họp với nhau qua hệ thống điện thoại video hay không?

Từ 8:56, Nghị Viên Phát Bùi cướp lời và trả lời một cách hằn học. Nghị viên Phát Bùi chống chế, và nói rằng giả sử ông ta đầu tư từ nửa tỷ đến một tỷ đô la, mà lại không qua để gặp ông, thì ông sẽ coi như không phải là chỗ tin cậy làm ăn lâu dài. (Ý ông Phát Bùi nói là nên qua gặp công ty Tàu vì họ đầu tư cả bạc tỷ.) Nghị Viên Phát Bùi nói là ông muốn qua Tàu để “gặp họ,” “mặt đối mặt” (nguyên văn Anh ngữ: face to face, meeting with them.”)

Từ 9:47, Nghị Viên Phát Bùi xác nhận là đã gặp mặt giới chức của công ty Tàu này tại khách sạn Hyatt cách nay 2 tháng, và qua sự nói chuyện của họ thì Nghị Viên Phát Bùi tin họ nói có lý. Nói chung là nghị Viên Phát Bùi hết lời khen tặng và ca ngợi công ty Tàu này.

Từ 11:16, Thị Trưởng Bảo Nguyễn hỏi Nghị Viên Phát Bùi như sau: “Liên quan đến chính trị, trong quá khứ ông là người luôn mạnh miệng chống cộng, tại sao bây giờ ông lại đi Tàu?”

Từ 11:36, Nghị Viên Phát Bùi trả lời rằng: “Tôi muốn làm sáng tỏ, tôi chống cộng vì họ không tôn trọng nhân quyền, và các thứ khác, nhưng về phương diện toàn cầu hóa mậu dịch (global trade,) Hoa Kỳ có chính sách toàn cầu hóa kinh tế, toàn cầu hóa mậu dịch, do đó đừng nên trộn lẫn với nhau. (Ý của ông Phát Bùi nói là chính trị nên để qua một bên, kinh tế và mậu dịch thì thì nên để qua một bên khác, nó không có liên hệ gì nhau.)

Từ 13:55, Nghị Viên Phát Bùi bỏ phiếu nói YES.

Từ 13:57, Nghị Viên Chis Phan bỏ phiếu nói NO.

Từ 14:23, Thị Trưởng Bảo Nguyễn bỏ phiếu nói NO.

Từ 14:33, Thị Trưởng Bảo Nguyễn bỏ phiếu nói NO một lần nữa.

Từ 14:40, Thư Ký tuyên bố 3 phiếu vote YES, 1 phiếu vote NO, và 1 không bỏ phiếu.

Điều cần lưu ý, là cái Dự Luật đưa ra bỏ phiếu này là do Nghị Viên Steve Jones đưa ra, và Nghị Viên Phát Bùi là người “second” tức đồng bảo trợ. Nếu chỉ có một người đưa ra, mà không có ai là “second,” thì Dự Luật này không có giá trị và không được bàn thảo và không có việc bỏ phiếu. Nghị Viên Phát Bùi chẳng những bỏ phiếu YES, mà còn đồng bảo trợ cho Dự Luật này.

Mời quý vị bấm vào cái Link Youtube sau đây để xem cảnh tượng đối đáp và bỏ phiếu:

https://www.youtube.com/watch? v=pZldqqTDLd0&feature=youtu.beDưới đây là lá thư ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Luật sư Dina Nguyễn gởi cho Ông Steve Jones, Thị trưởng Garden Grove mới đắc cử, đồng gởi cho Ông Scott C. Stiles, City Manager, và Ông Omar Sandoval, Luật sư của Thành Phố, để phân tích cho Hội Đồng Thành Phố biết quan điểm của cộng đồng người Mỹ gốc Việt là phản đối mạnh mẽ việc bỏ phiếu cho phép phái đoàn Thành Phố qua Tàu Cộng thảo luận làm ăn. Luật sư Dina Nguyễn cũng phản đối việc ông Nghị viên Phát Bùi cứ ra rả lôi kéo cái tên của cựu Nghị viên Dina Nguyễn vào vấn đề, khiến cộng đồng có thể hiểu lầm rằngcựu Nghị viên Dina Nguyễn từng ủng hộ cho kế hoạch đi Tàu cộng này, trong khi trên thực tế thì cựu Nghị viên Dina Nguyễn đã mãn nhiệm kỳ từ năm 2014, mà công ty Tàu cộng Thượng Hải SCG mới mua khách sạn Hyatt tại Garden Grove vào năm 2016 này, tức lúc cựu Nghị viên Dina Nguyễn hết làm tại thành phố Garden Grove, và không có liên hệ và trách nhiệm về vấn đề đi Tàu cộng này cả. Nếu Phát Bùi còn tiếp tục oang oang cái miệng, thì chắc không tránh vác chiếu ra tòa.

bnm71_zpsirhzy3lj.jpg

bnm72_zpss248plzo.jpgKính thưa Quý Đồng Hương,

Mời quý vị nghe cái Audio Youtube này do tôi thâu trực tiếp khi tôi đối chất trực tiếp với ông Nghị viên kiêm Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali Phát Bùi liên quan đến việc Phát Bùi đã bỏ phiếu YES cho phái đoàn Thành Phố Garden Grove đi Tàu cộng làm ăn. Tôi lúc nào cũng “Tiền lễ hậu binh.” Vì cốt lấy âm thanh thôi, nên hình ảnh không rõ ràng, mong thông cảm.

https://www.youtube.com/watch? v=uCSfFL28DgM (3 phút )

hoặc: https://www.youtube.com/ watch?v=KzUvpJ5EbRs&feature=yo utu.be

bnm721_zpst5apvsmr.jpg

Garden Grove cử phái đoàn đi Trung Quốc tìm đầu tư

October 27, 2016

altMột cuộc họp của Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove. (Hình minh họa: Behind the Badge GGPD)

GARDEN GROVE, California (NV) – Garden Grove sẽ cử một phái đoàn đi Thượng Hải, Trung Quốc, vào cuối năm nay để tìm cơ hội
đầu tư cho các dự án xây dựng và địa ốc tại thành phố có đông người Việt cư ngụ nhất ở Little Saigon, với trị giá hơn $850 triệu,
theo tin của báo mạng Voice of OC.
Theo bản tin, trong cuộc họp tối Thứ Ba, 25 Tháng Mười, Hội Ðồng Thành Phố bỏ phiếu 3-1-0 đồng ý cử phái đoàn từ năm đến sáu
người sang Thượng Hải, trong khoảng thời gian từ Tháng Mười Hai, 2016 đến Tháng Sáu, 2017. Thị Trưởng Bảo Nguyễn bỏ phiếu chống,
còn Nghị Viên Chris Phan bỏ phiếu trắng.
Voice of OC cho biết, tại cuộc họp, ông Bảo và ông Chris không giải thích tại sao họ bỏ phiếu như vậy, và cũng không trả lời điện thoại
khi phóng viên gọi sau cuộc họp.
Chi phí của chuyến đi xe do Garden Grove Tourism Improvement District, một tổ chức do các doanh nghiệp trong thành phố đóng góp, chi trả.
Tổ chức này đồng ý trả tiền cho chuyến đi, khoảng $13,000, vì có thể đem lại nguồn lợi cho các khu nghỉ mát ở Garden Grove, theo ông
Scott Stiles, tổng quản trị thành phố, cho biết.
Trong thời gian ở Trung Quốc, phái đoàn sẽ thảo luận nhiều dự án phát triển ở Garden Grove, cũng như mở một văn phòng chính ở
Orange County cho công ty Shanghai Construction Group (SCG) America, tọa lạc ở Garden Grove.
Hồi Tháng Mười Một, 2015, SCG America mua khách sạn Hyatt Regency Orange County ở Garden Grove và có kế hoạch chi ra $500 triệu
để mở rộng thêm, theo báo cáo của thành phố.
SCG America cũng có tham gia một số dự án xây dựng với công ty Land & Design Inc., có văn phòng ở San Diego, để phát triển khách sạn,
nhà hàng, nơi giải trí, trên một miếng đất của Garden Grove.

http://voiceofoc.org/2016/10/g arden-grove-officials-travelin g-to-china-in-effort-to-boost- tourism-development/

Inline image 2

CHINESE REAL ESTATE

Garden Grove Officials Traveling to China in Effort to Boost Tourism Development

UPDATED OCTOBER 26, 2016

By Thy VoThy Vo, Reporter October 26, 2016

SHARETWEET EMAILPRINTMORE
Garden Grove officials will visit Shanghai, China next year as part of a business delegation to meet with a multinational construction and real estate firm
with plans for more than $850 million in development in Garden Grove.
At their regular meeting Tuesday evening, City Council members voted 3-1-0, with Mayor Bao Nguyen voting no and Councilman Chris Phan abstaining,
to approve $13,000 for a 5-to 6-member city delegation to travel to Shanghai between December 2016 and June 2017.
Nguyen and Phan didn’t explain their votes at the meeting and didn’t immediately respond to calls after the meeting.
The trip will be paid for with money from the Garden Grove Tourism Improvement District, which is privately funded through assessments to the
businesses within the district.
The district agreed to pay for the trip because of the potential benefits to the Grove Resort, according to City Manager Scott Stiles.
The trip would include discussions of several ongoing development projects and establishing an Orange County headquarters for the company,
Shanghai Construction Group (SCG) America, in Garden Grove.
In November 2015, SCG America purchased the Hyatt Regency Orange County in Garden Grove and has plans to spend $500 million to expand
the hotel, according to a staff report.
SCG America is also involved in a joint venture with San Diego-based Land & Design Inc. to develop a hotel, restaurant and entertainment
complex on a property originally acquired by the city’s redevelopment agency.
If built, the project would cost an estimated $350 million and consist of a 400-room hotel, 10,000 square feet of retail, restaurant and
entertainment space, and at least 10,000 square feet of meeting space, according to the city website. The property could later add
two more hotels with 125 to 200 rooms each.
The development is part of a surge of hotel and residential development by Chinese real estate and construction companies in the U.S.
In neighboring Anaheim, the Hong Kong-based developer Wincome Group has plans for two four diamond hotels; and another Hong Kong
developer, LT Global Development, has plans for a $450 million mixed-use mega-development in the Platinum Triangle.
Stiles said the Garden Grove delegation would likely include three city council members and two or three members of the city staff.
Contact Thy Vo at tvo or follow her on Twitter @thyanhvo.

http://www.ocdaily.net/pg/gard en-grove-community-backlash-ag ainst-approved-junket-to-china /

Garden Grove: Community Backlash Against Approved Junket to China

ht311_zpsia9kat1a.jpg

Bản Tin Chính Thức của Thành Phố Garden Grove ngày 9 tháng 11 năm 2015

Xin lưu ý các chỗ chữ, khoanh màu đỏ, xanhhttp://grovedistrictanaheimres ort.com/wp-content/uploads/201 6/01/hyatt-regency-oc-sold.pdf

bnm7_zpsluxr0c9j.jpg

ht82_zpsxff3qpct.jpg

ht83_zpsnnyttac6.jpg

Agenda Item – 8.e.

City of Garden Grove

INTER-DEPARTMENT MEMORANDUM

To: Scott C. Stiles From: Lisa Kim
Dept.: City Manager Dept.: Community and Economic Development
Subject: Approval of travel and related expenses for travel to Shanghai, China and New York. (Cost: not to exceed $13,000) (Action Item) Date: 10/25/2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s